Jooga individuaaltunnid sobivad hästi neile, kes eelistavad joogas isiklikumat lähenemist. Õpetajal on võimalik pöörata rohkem tähelepanu iga inimese individuaalsetele vajadustele ja kohandada tunni tempo ja rütm lähtuvalt osalejast.

Joogateraapia on üks alternatiivne võimalus tegeleda ise oma tervise edendamise või rehabilitatsiooniga. Joogateraapiat kasutatakse pika nimekirja terviseprobleemide puhul alates seljavalust ja kõrgest vererõhust kuni nahaprobleemide, II tüübi diabeedi, sclerosis multiplex'i jne välja.

Kogemusnõustaja on võrdväärne toetaja, kellel on sarnase probleemi läbielamise kogemus ja isiklik taastumiskogemus. Väljaõppe tulemusena on kogemusnõustaja omandanud lahendustele orienteeritud meetodite juhtimise oskused, nõustades sel viisil sarnase saatusekäsitlusega inimesi. 

Shindo individuaaltund sobib niihästi algajale meetodiga tutvumiseks kui ka kogenumale shindo'ga tegelejale, kes soovib jagamatut tähelepanu. Õpetaja saab keskenduda ühele õpilasele, arvestades tema tervislikku seisundit, liikuvust, painduvust ja oskust lõõgastuda. Shindo süsteemis on mitmeid meetodeid, mis arendavad füüsist, rahustavad meelt, arendavad lõõgastusoskust ja tasakaalustavad emotsionaalset seisundit. Individuaaltunni saab üles ehitada vastavalt õpilase vajadustele ja edasijõudmise tasemele.

Individuaaltunni ülesehitus on sama, mis grupitunnil, kuid individuaaltunnis fokusseerib juhendaja tunni kestel kogu tähelepanu ühele inimesele toetades vajadusel protsessi erinevate meetodi juurde kuuluvate võtetega, aidates sel edukalt areneda ning avaneda. Läbi personaalse juhendamise ja peegelduse on lihtsam teadvustada oma mõttemustreid ja toetatult kohtuda vabanevate emotsioonidega.