Osho lõi 12 erinevat meditatsioonitehnikat ja väga teaduslikult. Need tehnikad ei põhine konsentratsioonil ega kujutlemisel. Osho meditatsioonide muusikal on oluline roll ja mõju protsessi toetamisel. Muusika on loodud muusiku Deuteri poolt. Ta lõi need tehnikad tänapäevasele inimesele, kes elab suuresti mõistuses, keset kiirust ning infotulva. Inimesele, kes on enamasti kaotanud kontakti oma tunnete ja kehaga ning on killustunud. Või inimesele, kes soovib meditatsioonis minna sügavamale, saavutada suuremat teadlikkust, kasvada arusaamas ja nägemises, avada isiklikku potensiaali ning saada tundma iseend.

Osho meditatsioonid sobivad traumaatiliste kogemuste, mälestuste puhastamiseks, ärevuse, stressi ja depressiooni korral. Läbi liikumise, hingamise või muusika moodustamise (kuulamise) saavutatakse vaatlusseisund, kontakt iseenda mõistuse, emotsioonide, allasurutud, teadvustamata poolega, aga ka vastustega. Läbi nägemise, tajumise, mõistmise saavad tulla lahti laskmised, muutused ja pidev ärkamine suuremale arusaamale, teadlikkusele.

Tunni juhendaja on Grete Täkker, kes on haridusliku väljaõppe saanud Tartu Ülikoolis (eripedagoogika ja logopeedia), töötanud akadeemilises sfääris laste ja perekondadega. Meditatsioonijuhendajaks kujunemine sai alguse 2013. aastal läbi seminaride-laagrite osalemiskogemuste, Osho Müstilise Roosi kursusel osalemise, Osho meditatsioonide praktiseerimise, Veet Mano individuaalsessioonide tõlkimiskogemuste. Grete on läbinud Osho meditatsioonijuhtide väljaõppe 2014. aastal Eestis (juhendaja Vatayana) ja 2018. aastal Anapal (juhendaja Veet Mano).